In Stock
Compare
Danh mục: Tag:

Mô tả

HÓA CHẤT SINH HÓA CHEMA

 HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA CHEMA – Ý

HÃNG SẢN XUẤT: CHEMA – ITALY

TT Mã hàng Tên hàng / Zise QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ VNĐ
1 BC 0100 CH ALBUMIN 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard Hộp Đăng nhập để xem & tải báo giá
(Xem hướng dẫn)
2 BC 0500 CH ALBUMIN 4 x 125ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard Hộp
3 AF F080 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 4 x 20 ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
4 AF F245 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 12 x 20 ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
5 AF F400 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 8 x 50 ml 8 x 40ml + 2 x 40ml Hộp
6 AF F600 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
7 AM F060 CH AMYLASE FL 6 x 10ml  6 x 10ml Hộp
8 AM F120 CH AMYLASE FL 12 x 10ml 12 x 10ml Hộp
9 AM F245 CH AMYLASE FL  12 x 20ml  12 x 20ml Hộp
10 EA F080 CH AMYLASE EPS FL (IFCC) 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
11 EA F245 CH AMYLASE EPS FL  (IFCC) 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
12 DT F125 CH BILIRUBIN TOTAL FL 5 x 25ml 4 x 25ml + 1x 25ml Hộp
13 DT F500 CH BILIRUBIN TOTAL FL 10 x 50ml 8 x 50ml + 2x 50ml Hộp
14 DD F125 CH BILIRUBIN DIRECT FL 5 x 25ml 4 x 25ml + 1x 25ml Hộp
15 DD F500 CH BILIRUBIN DIRECT FL 10 x 50ml 8 x 50ml + 2x 50ml Hộp
16 CA 0305 CH CALCIUM 6 x 50ml 3 x 50ml+ 3 x 50ml + 1 x 5ml standard Hộp
17 CA 0505 CH CALCIUM 4 x 125ml 2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standard Hộp
18 CL 0100 CH CHLORIDE 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
19 CL 0500 CH CHLORIDE 4 x 125ml 4 x 125ml+ 1 x 5ml standard Hộp
20 CT F100 CH

CHOLESTEROL FL 2 x 50ml

2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
21 CT F400 CH CHOLESTEROL FL 4x 100ml 4 x 100ml+ 1 x 5ml standard Hộp
22 CT 100F CH CHOLESTEROL FL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
23 CD 0400 CH HDL PRECIPITATING REAGENT 4 x 100ml 4 x 100ml Hộp
24 HD F080 CH HDL – DIRECT FL  4 x 20ml 3 x 20ml + 1 x 20ml Hộp
25 HD F245 CH HDL – DIRECT FL 12 x 20ml 9 x 20ml + 3 x 20ml Hộp
26 HD F400 CH HDL – DIRECT FL 4 x 100ml 3 x 100ml + 1 x 100ml Hộp
27 DL F080 CH LDL – DIRECT FL 4x 20ml 3 x 20ml + 1 x 20ml Hộp
28 CK F060 CH CK – NAC FL ( DGKC/IFCC) 6 x 10ml 6 x 8ml + 1 x 12 ml Hộp
29 CK F120 CH CK – NAC FL ( DGKC/IFCC) 12 x 10ml 12x 8ml + 2 x 12 ml Hộp
30 CK F245 CH CK – NAC FL ( DGKC/IFCC)  12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16 ml Hộp
31 MB F060 CH CK-MB FL ( DGKC/IFCC) 6 x 10ml 6 x 8ml + 1 x 12 ml Hộp
32 MB F120 CH CK-MB FL ( DGKC/IFCC) 12 x 10ml 12x 8ml + 2 x 12 ml Hộp
33 CR 0500 CH CREATININE 4 x 125 ml 2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standard Hộp
34 CR 1000 CH CREATININE 4 x 250 ml 2 x 250ml+ 2 x 250ml + 1 x 5ml standard Hộp
35 CE F125 CH CREATININE – E FL 5 x 25 ml 5 x 25ml + 1x 25ml Hộp
36 GT F 080 CH

GAMMA GT FL 4 x 20ml

4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
37 GT F 245 CH GAMMA GT FL 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
38 GT F 400 CH GAMMA GT FL 8 x 50ml 8 x 40ml + 2x 40ml Hộp
39 GT F 600CH GAMMA GT FL 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
40 GL F400 CH GLUCOSE FL 4 x 100ml 4 x 100ml+ 1 x 5ml standard Hộp
41 GL 100F CH GLUCOSE FL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
42 GO F080 CH GOT – AST FL (IFCC) 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
43 GO F245 CH GOT – AST FL (IFCC) 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
44 GO F400 CH GOT – AST FL (IFCC) 8 x 50ml 8 x 40ml + 2x 40ml Hộp
45 GO F600 CH GOT – AST FL (IFCC) 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
46 GP F 080 CH GPT – ALT FL (IFCC) 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
47 GP F245 CH GPT- ALT FL (IFCC) 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
48 GP F400 CH GPT – ALT FL (IFCC) 8 x 50ml 8 x 40ml + 2x 40ml Hộp
49 GP F600 CH GPT – ALT FL (IFCC) 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
50 FE 0100 CH IRON CRX 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
51 FE 0500 CH IRON CRX 4 x 125ml 4 x 125ml+ 1 x 5ml standard Hộp
52 LD F060 CH LDH FL (DGKC) 6 x 10ml 6 x 8ml + 1 x 12 ml Hộp
53 LD F120 CH LDH FL (DGKC) 12 x 10ml 12x 8ml + 2 x 12 ml Hộp
54 LD F245 CH LDH FL (DGKC) 12x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16 ml Hộp
55 MG 0200 CH MAGNESIUM 10 x 20ml 5 x 20ml+ 5 x 20ml + 1 x 5ml standard Hộp
56 MG 0500 CH MAGNESIUM 4 x 125ml 2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standard Hộp
57 TP 0100 CH PROTEIN TOTAL 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
58 TP 0500 CH PROTEIN TOTAL 4 x 125ml 4 x 125ml+ 1 x 5ml standard Hộp
59 TP 1000 CH PROTEIN TOTAL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
60 TR F100 CH TRIGLYCERIDES FL 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
61 TR F400 CH TRIGLYCERIDES FL 4 x 100ml 4 x 100ml+ 1 x 5ml standard Hộp
62 TR 100F CH TRIGLYCERIDES FL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
63 AZ F 080 CH UREA UV FL 4 x 20 ml 4 x 16ml + 1 x 16ml+ 1x5ml standard Hộp
64 AZ F 245 CH UREA UV FL 12 x 20 ml 12 x 16ml + 3 x 16ml+1x 5ml standard Hộp
65 AZ F 400 CH UREA UV FL 8 x 50 ml 8x 40ml + 2 x 40ml+1x  5ml standard Hộp
66 AZ F 600 CH UREA UV FL 5 x 120 ml 4 x 120ml + 1 x 120ml+ 1x 5ml standard Hộp
67 AZ 100F CH UREA UV FL 5 x 250 ml 4 x 200ml + 1 x 200ml+ 1x 5ml standard Hộp
68 UC F400 CH URE COLOR FL 4 x 100ml 2 x 100ml + 2 x 100ml+ 1 x 2.5ml+ 1x 5ml standard Hộp
69 UC 100F CH URE COLOR FL 4 x 250ml 2 x 250ml + 2 x 250ml+ 1 x 6.25ml+ 1x 5ml standard Hộp
70 AU F100 CH URIC ACID T FL 5 x 20ml 4 x 20ml+ 1 x 20ml + 1 x 5ml standard Hộp
71 AU F250 CH URIC ACID T FL 5 x 50ml 4 x 50ml+ 1 x 50ml + 1 x 5ml standard Hộp
72 AU 100F CH URIC ACID T FL 4 x 100ml 4 x 80ml+ 1 x 80ml + 1 x 5ml standard Hộp
73 ZN 0125 CH ZINC 5 x 25ml 5 x 20ml + 5x 5ml + 1 x 5ml standard Hộp
74 AT 0015 CH AUTOCAL H 5 x 3ml 5 x 3ml Hộp
75 AT 0030 CH AUTOCAL H 10 x 3ml 10 x 3ml Hộp
76 QN 0050 QUANTINORM CHEMA 10 x 5ml 10 x 5ml Hộp
77 QP 0050 QUANTIPATH CHEMA 10 x 5ml 10 x 5ml Hộp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA CHEMA – Ý”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CHAT 0909.000.966